Jakša (Papafava)

z&i (42 of 72)

  • nadimak nema jer mu ne treba
  • tipičan Hvaranin; sa kućom u Zagorju i bračem u ruci
  • može otpjevat visoki C, koga ne iritira otpjevat će mu i više
  • kad bi trebalo, basprim bi svirao i troglasno
  • u Zagrebačkim tamburašima svira od samog osnutka!
  • diploma ga još uvijek čeka u referadi na Kennedievom trgu